Derviş Şen

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi Dekanı, Etlik / ANKARA

Özet

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinde halen Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak eğitim ve sağlık hizmeti sunan Genel Cerrahi kliniği, 1898 yılında Prof. Dr. Robert Rieder yönetiminde Sarayburnu'nda Topkapı surları içerisindeki Askeri İdadi binasında yapılan değişikliklerle oluşturulan GÜLHANE SERİRİYAT Hastanesinin kuruluşu ile aynı tarihte faaliyete başlamıştır. Dr. Rieder'in kaza sonucu sakatlanması ile cerrahi klinik sorumluluğu 1900 yılında Almanya'dan döndükten sonra Gülhane'de çalışmaya başlayan Dr. Kerim Sebati(Güngör) beye verilmiştir. Ancak Dr. Kerim Sebati Bey kısa bir süre sonra Mısırda görevlendirildiği için ayrılmıştır. Onun yerine yine Almanya'dan getirilen Prof. Dr. Julius Wieting Paşa'ya (1904-1914) görev verilmiştir. Prof. Dr. Wieting'in 1914 yılında Almanya'ya dönmesi ve I. Dünya savaşı süresince Gülhane öğretim üyelerinin cephelerde çalışması nedeni ile Gülhane'de eğitim ve öğretim bir süre duraklamıştır. Gülhane 1918 yılında Fransızlar tarafından işgal edilince hastane bütün klinikleri ile Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne intikal etmiş, İstanbul'un işgalinin sona ermesinin ardından, 2 Ekim 1923 de tekrar eski binalarına geçmiştir. Bu arada cerrahi kliniği ikiye ayrılarak Prof. Dr. M. Kemal Öke 1. Cerrahi Kliniği direktörlüğüne, Prof. Dr. Murat Cankat ise 2. Cerrahi Kliniği direktörlüğüne atanmıştır. Prof. Dr. M. Kemal ÖKE'nin emekliliğinin arkasından Prof. Dr. Kamil Sokullu, Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu ve Prof. Dr. Necati Kölan 1. Cerrahi Kliniği Direktörü olarak görev yapmışlardır. 2. Cerrahi Kliniği'nde ise Prof. Dr. Murat Cankat'ın arkasından sırası ile Prof. Dr. Şevket Pek, Prof. Dr. Nihat Artunkal, Prof. Dr. Yusuf Yazıcı ve Prof. Dr. Sabri Devecioğlu görev yapmıştır. Tıp Fakültesinin kuruluşu ile "Genel Cerrahi Anabilim Dalı" adı altında yeniden birleştirilen cerrahi kliniğine Prof. Tbp. Tümgeneral Necati Kölan direktör olarak atanmıştır. Arkasından Prof. Tbp. Alb. Y. Avni Tartan, Prof. Tbp. Tümgeneral Fahrettin Alpaslan, Prof. Tbp. Tümgeneral Derviş Şen, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı'nda yönetici olarak çalışmışlardır. Prof. Tbp. Tuğgeneral Derviş Şen 30. 08. 2002 tarihinde Tümgeneralliğe yükseltilerek GATA Komutan Bilimsel Yardımcısı Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabibi olarak görevlendirilmiştir. Prof. Tbp. Tümgeneral Derviş Şen'in Dekan olarak atanması ile boşalan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı'na ise 30 Ağustos 2004 tarihinde Prof. Tbp. Tuğamiral C. Turgut Tufan atanmıştır. 30 Ağustos 2005 tarihinde generalliğe yükseltilen Prof. Hv. Tbp. Tuğgeneral Sadettin Çetiner ise Gastro-enterolojik Cerrahi Bilim Dalı Başkanlığı'na getirilmiştir. Bu dönem içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesinde restorasyon faaliyeti kapsamında Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın konuşlandığı katlarda önemli alt yapı değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Her iki kat çağdaş hastane mimarisine uygun olarak yeniden restore edilmiştir. Bu kapsamda yeniden dizayn edilip yaşam destek üniteleri ile donatılan 17 yataklı yoğun bakım üniteleri, hasta koğuşları ve proktoloji laboratuarı ile örnek bir cerrahi kliniği oluşturulmuştur.

Halen Prof. Tbp. Tuğamiral C. Turgut Tufan'ın başkanlığını yürüttüğü Genel Cerrahi Anabilim Dalı kuruluşunu takip eden 100 yıllık süre içinde 87 öğretim üyesi yetiştirmiş ve 466 hekime genel cerrahi uzmanlık eğitimi vermiştir. Günümüzde GATA Tıp Fakültesi 1000+200 yataklı Eğitim Hastanesi ana binası (A Blok) 1. ve 2. katı ve Acil Cerrahi kliniğinde konuşlanmış Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 17 öğretim üyesi, 27 uzmanlık öğrencisi ve 150 klinik 17 yoğun bakım yatağı ile hizmet sunmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: GATA, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi,