Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Çağatay Aydın, Faruk Aytekin, Koray Tekin, Sevda Yılmaz, Burhan Kabay, Uğur Sungurtekin, Akın Özden, Ergun Erdem

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, DENİZLİ

Özet

Amaç: Bu çalışmada semptomatik kolelitiyazis nedeniyle yapılan laparoskopik kolesistektominin ileri yaş hastalardaki sonuçları irdelenmiştir.

Durum değerlendirmesi: Laparoskopik kolesistektominin ileri yaş grubundaki sonuçları hastaların yönlendirilmesi ve ameliyat sürecinde oluşabilecek sorunları belirleme açısından önemlidir.

Yöntem: Ocak 2001 ile Kasım 2004 tarihleri arasında kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi yapılan tüm ardışık hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaşı, cinsi, komorbid hastalıkların varlığı, ASA skorları, klinik başvuru şekli, ameliyat süreleri, açık kolesistektomiye geçiş oranları, morbidite, mortalite ve hastanede yatış süreleri kaydedilmiştir. Sonuçlar 65 yaş ve üstü (grup I) ve 65 yaş altı (grup II) olmak üzere iki hasta grubu arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 297 hastaya laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Hastaların 217'si kadın 80'i erkekti. Elli hasta (%16.8) 65 yaş ve üstündeydi (grup I). Erkek kadın oranları her iki grupta benzerdi. Mortalite görülmedi. Komorbid hastalıkların oranı ve ASA II-III skoru alan hastaların sayısı grup I'de daha fazla olmakla birlikte (p<0.0001), açığa geçiş oranı, ameliyat ve hastanede kalış süreleri her iki grupta benzerdi.

Sonuç: Laparoskopik kolesistektomi ileri yaş hastalarda semptomatik kolelitiyazisin tedavisinde güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, ileri yaş, kolelitiyazis