CENGİZ GEMİCİ

Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, İSTANBUL

Özet

Radyoterapi ve/veya kemoterapi sayesinde organ koruyucu tedavi uygulamaları giderek artmaktadır. Bu yaklaşımlar bazı kanserlerde ve uygun hastalarda standart tedavi olarak yerlerini almışlardır (Meme kanseri, Baş-boyun kanserleri vs.). Preoperatif radyo ± kemoterapi sonrası sfinkter koruyucu cerrahi, rektum kanserli uygun hastalarda organ koruyucu tedavi olarak yerini alan bir başka uygulamadır.

Anahtar Kelimeler: REKTUM KANSERİ, PREOPERATİF TEDAVİ