ALP GÜRKAN, SERDAR KAÇAR, CAN VARILSÜHA, CEZMİ KARACA, MUHARREM KARAOĞLAN, KEMAL BAŞAK

SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Organ Nakli Servisi, İZMİR

Özet

Amaç: Kadavra organ havuzunu genişletmek için kullanılan marjinal donörlerden yapılan transplantasyonların standart donörlerden yapılanlar kadar yararlı olup olmadığını incelemek.

Durum Değerlendirmesi: Böbrek transplantasyonu günümüzde son dönem böbrek hastaları için tercih edilen bir tedavi yoludur. Ancak, organ bulmadaki zorluklar bu işle uğraşan hekimleri marjinal donörlerden yararlanma yoluna yöneltmiştir.

Yöntem: Servisimizde Şubat 1995 ila Mayıs 2001 tarihleri arasında 38'i (%27.7) kadavra vericili 137 böbrek nakli gerçekleştirildi. 13'ünde marjinal, 25'inde standart donörler kullanıldı. 4'ü (%10.5) primer olarak fonksiyon görmedi. Geri kalan 34 kadavra vericili renal transplantasyon ortalama 52 ay izlendiler.

Çıkarımlar: Kalp atımı olmayan donörlerden alınan 5 böbreğin sıcak iskemi süresi 30-45 dakika arasında olup, diğerlerininki 5 dakikanın altında idi. Soğuk iskemi süresi ortalaması 21.5 saat idi. Marjinal grupta %30 (3 hasta), standart grupta ise %12 (3 hasta) oranında gecikmiş böbrek fonksiyonu görüldü. Marjinal grupta 4 (%31), standart grupta 12 (%48) hastada 19 komplikasyon görüldü. Hastaların 5' inde (%13.2) vasküler, 1 inde (%2.6) üriner komplikasyonları gelişti. 4 hastada (%10.5) lenfosel, 2 hastada malignite görüldü. Takip edilen 34 hastanın, 7'sinde (%20.5) böbrek kaybı gelişti. Marjinal grup ele alındığında 1 ve 5 yıllık böbrek sağkalımı %83, standart grupta ise %91 ve 61 olarak hesaplandı. 7 (%20.5) hasta kaybedildi. Marjinal grupta 1 ve 5 yıllık yaşam süreleri %83, standart grupta ise %91 ve 77 olarak hesaplanmıştır.

Sonuçlar: İyi seçilmiş marjinal donörlerin ülkemizdeki ve dünyadaki organ yetersizliğine güzel bir alternatif olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: BÖBREK, DONÖR, MARJİNAL, SAĞKALIM