MEHMET ÇAĞLIKÜLEKÇİ, DANİEL AZOULAY, OLİVİER SCATTON, HAKAN CAMBAZ, SÜHA AYDIN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, MERSİN

Özet

Amaç: Şimdiye kadar uygulanmış ve uygulanmakta olan karaciğer transplantasyon cerrahi teknikleri ve sonuçlarını literatür desteği altında gözden geçirmek.

Durum değerlendirmesi: Bu yazımızda ortotopik, auxilliary, heterotopik ve canlıdan karaciğer transplantasyon yöntemleri incelendi.

Yöntem: Karaciğer transplantasyon cerrahi teknikleri ve sonuçları mevcut literatür katkısı ile irdelendi.

Çıkarımlar: Karaciğer transplantasyonu günümüzde kronik, malign ve metabolik karaciğer hastalıklarında etkin bir tedavi yöntemi olarak yerini almıştır.

Sonuçlar: Karaciğer transplantasyonunun ilk kez 1963 yılında Thomas Starzl tarafından yapılmasından sonra geçen 38 yıllık periodda transplantasyon cerrahisinde,transplantasyon tiplerinde immünosüpresyon tedavide, organ saklanmasında, yoğun bakım ve reanimasyon alanındaki gelişmelere paralel olarak günümüzde birçok merkez tarafından güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle 80 li yıllarda siklosporinin kullanılmaya başlaması ile transplantasyon sonrası başarı oranı daha da yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER TRANSPLANTASYONU, CERRAHİ TEKNİK