HEDEF ÖZGÜN, ŞÜKRÜ BOYLU, AHMET ENDER DEMİRKIRAN, MEHMET HAKAN ÇEVİKEL, ÇİĞDEM YENİSEY, HAKAN ERPEK

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, ABD, AYDIN

Özet

Amaç: Loop kolostominin kolon anastomoz iyileşmesine etkisinin kollajen birikimi ve anastomoz dayanıklılığı ile belirlenmesi amaçlandı.

Durum Değerlendirmesi: Uç kolostomide anastomoz hattından geçişin engellemesi nedeniyle kollajen birikiminin uyarılamadığı, anastomoz güçlenmesinin azaldığı veya geciktiği belirtilmektedir. Loop kolostomide ise barsağın mezenterik yüzünün sağlam kalması nedeniyle myoelektrik aktivitenin devamlılığı korunmakta, böylece kollajen sentezi uyarılabilmektedir. Yöntem; Otuz rat üç eşit gruba ayrıldı. Kolon rezeksiyonunu takiben; anastomoz yapılanlar Grup I, proksimal uç kolostomi ve anastomoz yapılanlar Grup II, loop kolostomi ve anastomoz yapılanlar Grup III olarak adlandırıldı. Tüm deneklerin 7. günde anastomoz patlama basınçları ve anastomoz hattındaki kolon dokusunun hidroksiprolin düzeyleri belirlendi.

Çıkarımlar: Kolon anastomozu patlama basıncı Grup I'de Grup II ve III'e göre daha yüksek bulundu (p=0.0024, one-way ANOVA). Grup II'deki hidroksiprolin değerlerinin Grup I ve III'e göre düşük olduğu belirlendi (p<0.0001, one-way ANOVA),

Sonuçlar: Deneysel olarak loop kolostomide anastomoz dayanıklılığının azalmasına karşın, kollajen sentezinin kolostomisiz anastomozlar kadar iyi olması kollajen maturasyonunda gecikme oldugunu düşündürmektedir. iyileşmeye minimal etki ile anastomoz güvenliğinin sağlanmasında loop kolostomi tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: KOLON, ANASTOMOZ, İYİLEŞME, KOLOSTOMİ, LOOP, HİDROKSİPROLİN