MUZAFFER BAŞAK, BÜLENT ÇOLAKOĞLU, HÜSEYİN ÖZKURT, GÜRKAN YETKİN

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ve Genel Cerrahi Üniteleri, İSTANBUL

Özet

Amaç: Prospektif olarak yapılan çalışmada; acil cerrahi ünitemize akut batın kliniğiyle gelen ve akut apandisit ön tanısı alan hastalarda, kontrastsız spiral BT incelemenin bu patolojiyi tespit etmekteki etkinliği araştırılmıştır.

Durum Değerlendirmesi: Akut apandisit tanısında kullanılan konvansiyonel yöntemler halen yetersiz kalmakta ve yüksek orandaki hasta grubuna gereksiz apendektomi yapılmaktadır.

Çalışma Grubu ve Metod: 18 aylık sürede, konvonsiyonel yöntemlerle akut apandisit ön tanısı olan 65 hastaya kontrastsız spiral BT incelemesi yapılmış ve incelemeler, 5 mm kesit kalınlığında, tek bir nefes tutturularak, umblikus düzeyinden symfizis pubis düzeyine kadar olan karın bölgesini içerecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Akut apandisitin spiral BT'ye göre primer kriterleri olarak, appendiks transvers çapının 6 mm'den geniş olması ve periapendikal inflamasyon varlığı alınmıştır. Destekleyici kriterler olarak ise; sağ laterokonal fasia'nın kalınlaşması (kuyruklu yıldız bulgusu), sağ psoas anteriorundaki yağlı planların sol psoas yağlı planlara göre oblitere olup bu alanda dansite artışları izlenmesi (psoas bulgusu), periçekal inflamasyon ve appendiks'in vizualize edilemediği durumlarda appendiks lojunda oluşan perforasyon bulguları (abse formasyonu, flegman, serbest hava, serbest sıvı) gözönüne alınmıştır. Klinik gözlem, Cerrahi operasyon ve patolojik tetkik sonuçları BT sonuçlarıyla karşılaştırılarak, yöntemin etkinliği belirlenmiştir.

Bulgular: 43 gerçek pozitif, 17 gerçek negatif, 3 yalancı negatif ve 2 yalancı pozitif sonuç elde edilmiştir. Bu verilere göre yöntemin duyarlılığı %93.4, özgüllüğü ise %89.4 olarak belirlenmiştir. 7 hastada kontrastsız spiral BT ile apandisit dışı farklı tanılar bulunmuştur: 6 sağ adneksial patoloji (4 over kisti rüptürü, 1 polikistik over, 1 over absesi) ve 1 sağ üreter alt uç kalkülü.

Sonuç: Serimizde, sadece konvansiyonel yöntemle akut apandisit tanısı alan hastaların BT olmaksızın davranıldığında%21.5 (l 4/65) oranında gereksiz laparotomiye alınabileceği, kontrastsız spiral BT katkısı ile hatalı tanı oranının %7.6'ya gerilediği anlaşılmıştır. Kontrastsız spiral BT, akut apandisit tanısında, konvansiyonel yöntemlere güvenilir ve etkin katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: KONTRASTSIZ SPİRAL BT, AKUT APANDİSİT