HEDEF ÖZGÜN, SERHAT REMZİ YARDIM, LEVENT ÇANAKKALELİOĞLU, ŞÜKRÜ BOYLU

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, AYDIN

Özet

Amaç: Aydın merkezinde cerrahların inguinal herni cerrahisindeki yeni yöntemleri ne sıklıkta uyguladıkları ve bu konuda mezuniyet sonrası eğitim kursunun gerekliliğini araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Lichtenstein tipi gerilimsiz onarım ve laparoskopik herni onarımı bu konuda son yıllarda kabul edilen yöntemler olmuştur.

Yöntem: Aydın merkezindeki, Üniversite Hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi ve Devlet Hastanesindeki cerrahlara, birer anket formu verilerek inguinal herni ameliyatlarında uyguladıkları tamir yöntemleri ve kullandıkları proflaktik antibiyotik, sentetik greft ve dikiş materyalinin bildirilmesi istendi. İnguinal herni cerrahisi konulu bir panel düzenlense katılıp katılmayacakları soruldu. Cerrahlar deneyimlerine göre gruplandı ve onayları alınarak 1 Ekim 1997-1 Ocak 2000 tarihleri arasında yapılan inguinal herni ameliyat kayıtları incelendi.

Çıkarımlar: İnguinal herni ameliyatlarında sentetik greft kullanım oranının %39.9 ve lokal anestezi tercihinin ise %4.8 olduğu belirlendi. Bu oranlar günümüz literatürü ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bulundu. Laparoskopik herniorafinin ise sadece Üniversite Hastanesinde uygulandığı saptandı.

Sonuç: Mezuniyet sonrası eğitim kursları düzenlenerek cerrahların yeni ameliyat tekniklerini uygulayabilmeleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İNGUİNAL HERNİ, KASIK FITIĞI, LOKAL ANESTEZİ, LAPAROSKOPİ, POLİPROPİLEN GREFT