ANIL ÇUBUKÇU, OĞUZHAN BÜYÜKGEBİZ, NEŞET NURİ GÖNÜLLÜ ERCÜMENT ÇİFTÇİ, NADİR PAKSOY

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KOCAELİ

Özet

Amaç: Meme kitlelerinin ameliyat öncesi tanısında, fizik muayene, mamografi ve İİAB'den oluşan üçlü testin güvenilirliğini, histopatolojik inceleme sonuçları ile karşılaştırarak araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Meme kitlelerinin tanısında üçlü test son yıllarda standart bir yöntem haline gelmiş olup, birçok çalışmada özgüllük ve duyarlılığı histopatolojik incelemeye yakın olarak bildirilmektedir.

Yöntem: Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi polikliniğine, 1997-1999 yılları arasında, memede kitle nedeniyle başvurmuş ve eksizyonel biyopsi, mastektomi, veya lumpektomi yapılarak histopatolojik tanı konmuş 123 kadın hastanın fizik muayene, mamografi ve İİAB sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar histopatoloji sonuçları ile karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: Tek tek incelendiği zaman en yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahip olan test İİAB idi. Her üç testin ayrı ayrı benin kararı verdiği olguların hepsi benin, üç testin hepsinin veya ikisinin malin dediği olguların tamamı da malindi. Üçlü testin olumlu ve olumsuz kestirim değeri (OKD ve OzKD), duyarlılık ve özgüllüğü üçlü testi oluşturan testlerle tek tek karşılaştırıldığında daha üstün bulundu,

Sonuç: Meme kitlelerinin ameliyat öncesi tanısında, üçlü test güvenilir olup tüm hastalarda rutin olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: MEME KANSERİ, MAMOGRAFİ, FİZİK MUAYENE, İİAB, ÜÇLÜ TEST