GÜREL NEŞŞAR, ALİ EBA DEMİRBAĞ, NESRİN TURHAN, CÜNEYT KAYAALP, MUSA AKOĞLU

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kl., ANKARA.

Özet

Amaç: Karın duvarı defektlerini tamir için kullanılan sentetik materyallerin (Prolene mesh ve Polytetrafluoroethylene mesh), postoperatif dönemde karın içinde oluşturduğu yapışıklıkları değerlendirmek ve fiziki bir bariyer olan karboksimetilselüloz ve hyalüronik asitin (Seprafilm) etkisini araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Sentetik mesh postoperatif dönemde karın içinde yapışıklıklara neden olmaktadır. Mesh'e bağlı komplikasyonları önlemek amacıyla geliştirilen kompozit mesh ve fiziki bariyerlerin yapışıklıkları azalttığı bildirilmiştir.

Yöntem: Çalışmada 30 adet Wistar-Albino erkek rat 3 eşit gruba ayrıldı. Deneklerin karın duvarında 2x3 cmlik defekt oluşturularak, sırasıyla birinci gruba prolen mesh, ikinci gruba prolen mesh+Seprafilm ve son gruba politetrafloretilen mesh konularak karın kapatıldı. Postoperatif 7. günde ratlar sakrifiye edilerek karın içindeki yapışıklıklar değerlendirildi.

Çıkarımlar: Karın duvarı defektlerini tamir amacıyla kullanılan sentetik materyaller, postoperatif dönemde karın içinde yoğun yapışıklıklara sebep olmaktadır. Seprafilm bu yapışıklıkları istatiksel olarak anlamlı bir şekilde azaltmaktadır.

Sonuçlar: Karın duvarının sentetik materyal kullanılarak kapatıldığı durumlarda, karın içi organlar ile bu materyaller arasına fiziki bariyerler yerleştirilmelidir. Omentumun kullanılamadığı durumlarda Seprafilm bu amaçla kullanılabilir. Ancak ideal bariyer materyalini bulmak için ileri laboratuvar çalışmaları ve hayvan deneylerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: POSTOPERATİF YAPIŞIKLIK, FİZİKİ BARİYER, PROLEN MESH, POLİTETRAFLORETİLEN MESH, KARBOKSİMETİLSELÜLOZ, HYALÜRONİK ASİT