Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Ramazan ERYILMAZ, Mustafa ŞAHİN, Adem AKÇAKAYA, Gürhan BAŞ, Orhan ALİMOĞLU

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: İnsizyonel herni onarımında, sentetik bir materyal olan polipropilen yamanın yeri araştırılmıştır.

Durum Değerlendirilmesi: Cerrahi girişimlerden sonra karın duvarında %2-11 oranında insizyonel herni gelişmektedir. İnsizyonel hernilerin primer onarımı sonucu % 30-50 oranında nüksler bildirilmiştir.Bu nedenle onarımda sentetik materyallerin kullanımı yaygınlaşmıştır.

Yöntem: Ocak 1990-Ocak 2000 tarihleri arasında kliniğimizde insizyonel herni nedeniyle ameliyat edilen ve onarımda polipropilen yama kullanılan 99 hastanın erken ve geç dönem sonuçlarını değerlendirdik.

Çıkarımlar: Olguların 4-96 ay takipleri sonucu %2 nüks, %8 enfeksiyon, %3 seroma, %1 yamada yer değiştirme saptandı. Toplam morbidite% 14 iken .mortalite yoktu.

Sonuçlar: Sağlamlığı, inert olması, enfeksiyona dirençli olması, nüks oranlarının düşük olması nedeniyle, çalışmamızda kullanılan polipropilen yamayı, seçilmiş insizyonel hernilerin onarımında öncelikli olarak önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: POLİPROPİLEN, YAMA, İNSİZYONEL HERNİ