ALİ EMİN AYDIN

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde(YBÜ) organ bağışı alınmış septik klinik ve laboratuar gösteren donörlerde bir sepsis işaretleyicisi olan prokalsitoninin kan düzeyini belirleyerek organ alımına karar vermek.

Durum Değerlendirilmesi: Lökositoz, ateş ve kültür pozitifliği gösteren septik donörlerin değerlendirilmesi amacı ile kan Prokalsitonin (ProCT) seviyesini ölçerek sepsisin seviyesini belirlemek.

Yöntem: Klinik ve laboratuar olarak sepsis bulguları gösteren kültürleri pozitif ancak organ fonksiyonları normal ve normale yakın kadaverik vericilerde, bakteriyemi ve sepsisi ayırmada kan ProCT seviyesine ILMA yöntemi ile bakılarak 2ng/ml ve altındaki seviyeler organ alımı için uygun bulunmuştur.

Çıkarımlar: Klinik ve laboratuar olarak bakteriyemi bulguları gösteren n= 8 olgu'dan alınan 15/18 organ transplantasyon sonucu %83.5 oranında normal fonksiyon göstermiş olup, 3/18 organ ise primer graft yetmezliği ile kaybedilmiştir. Bir kalp grafti ise geç dönem infeksiyon nedeni ile kaybedilmiştir. Graft ve buna bağlı hasta kaybı 2/18(11.1)'dir.

Sonuç: YBÜ'de beyin ölümü gerçekleşmiş donörlerin klinik ve labaratuvar infeksiyon bulguları göstermesi durumunda, transplante edilecek organ fonksiyonları normal ve kan ProCT seviyesi 2ng/ml altında ise transplante organların alıcıya infeksiyon geçişi göstermediği ve normal fonksiyon gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: PROKALSİTONİN, DONÖR SEPSİS, ORGAN TRANSPLANTASYONU