UĞUR SUNGURTEKİN, ERGÜN ERDEM, HÜLYA SUNGURTEKİN, CİHAT TETİK, AKIN ÖZDEN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ABD, DENİZLİ

Özet

Amaç: Karın içi sepsisli olgularda alternatif bir yöntem olan açık karın uygulanmasının tedavide etkinliğini belirlemektir.

Durum değerlendirmesi: Karın içi sepsis, yeterli drenaj ve geniş debridmanın mümkün olmadığı durumlarda genellikle ölümle sonlanır, Çok sayıda laparotomi ile karnın yıkanması cerrahi literatürde kısa sürede popülarize olmuş yeni bir yöntemdir. Bu tür tedavinin ana amacı enfekte odağın ortadan kaldırılması ve septik materyalin eliminasyonunun sağlanmasıdır. Yöntem; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Şubat 1997-Şubat 2000 tarihleri arasında Karın içi sepsis nedeniyle açık karın tekniği uygulanan 20 hasta, iyileşme, mortalite ve komplikasyon oranları açısından prospektif olarak incelenmiştir.

Çıkarımlar: Açık karın tekniği uygulanan karın içi sepsisli hastalarda mortalite ve komplikasyon oranları sırasıyla %30 (6 hasta) ve %25 (5 hasta) olarak bulunmuştur. Mortalite nedenleri 3 hastada multiorgan yetmezliği, 3 hastada nozokomiyal enfeksiyondur. Karşılaşılan komplikasyonlar ise 3 hastada ince barsak fistülü, 2 hastada karın kapatıldıktan sonra gelişen evisserasyondur.

Sonuç: Karın içi sepsisin açık bırakma tekniğiyle tedavisi cerrahi prensiplerin tam olarak uygulanmasını sağladığından dolayı tedavide önemli bir alternatiftir. Sonuçların daha iyi olmasının ancak hastanın postoperatif yakın takibi ve uzmanlık dalları arasında tam bir işbirliğinin sağlanmasıyla mümkün olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: PERİTONİT, ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU, PROLEN GREFTLE KAPAMA