ÖZGÜR ODABAŞ, GÜRSEL SOYBİR, AYHAN BİLİR, HALUK KARDAŞ, CEMALETTİN TOPUZLU

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışma modelinde 30 adet Wistar Albino sıçan üzerinde melatonin hormonunun yara iyileşmesinde angiogenesis üzerine etkileri araştırılmıştır.

Durum Değerlendirmesi: Henüz tam anlaşılamamış olan yara iyileşmesinde, immün sistem hücreleri yara iyileşmesi sürecine etkili faktörlerin salınımını arttırmaktadır. Melatoninin ise özellikle İL-1, TNF-alfa, ve TGF-beta üretimini indüklediği bilinmektedir. Yara iyileşmesi proliferasyon fazında, Melatoninin immüno-modülatör etkileri ise henüz tartışılan bir konudur.

Yöntem: Sıçanlar iki gruba ayrılarak sırt derileri üzerine yapılan insizyon öncesi ve sonrasında 1. gruba 0,25 cc/sıçan/gün %0,9 NaCl, II. gruba 0.4 mg/kg/gün olacak şekilde %0.9 NaCl içerisinde çözünmüş şekilde Melatonin intramüsküler yolla verilerek iyileşme fazları kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Deney başlangıcından sonra 3, 7, 10, 14 ve 21. günlerde iyileşmekte olan dokulardan eksizyonel biopsiler alınarak ışık ve elektron mikroskopisi altında angiogenezis kriterleri incelenmiş, doku hidroksiprolin düzeyleri ölçülmüştür.

Çıkarım: Işık ve elektron mikroskopisi incelemelerinde tüm evrelerde kontrol grubundan farklı olarak yeni damarlanmanın başladığı ve damar sayısında anlamlı artış gözlenmiştir (p<0.05). Doku hidroksiprolin ölçümlerinde ise 10., 14. ve 21. günlerde daha fazla olmak üzere tüm evrelerde Melatonin grubu kontrol grubuna göre üstünlük göstermiştir.

Sonuçlar: Melatoninin angiogenezis ve yara iyileşmesi üzerine olumlu etkilerinin olabileceği ve yeni çalışmaları özendirici olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: YARA İYİLEŞMESİ, ANGİOGENEZİS, MELATONİN