FEHMİ ÇELEBİ, AHMET A BALIK, SABAHATTİN DALGA, MAHMUT BAŞOĞLU, K YALÇIN POLAT, DURKAYA ÖREN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ERZURUM

Özet

Amaç: Tiroid ameliyatlarından sonra geride bırakılacak dokunun belirlenmesi,

Durum Değerlendirmesi: Hipertiroidili hastalarda ameliyat sonrası ortaya çıkan nükslerin oluşmaması, cerrahi sonrası tanısı konulabilmiş iyi diferansiye tiroid kanserlerinin ablasyon tedavisinde geride bırakılan doku önemli olmasına rağmen ameliyat sırasında geride bırakılacak dokuyu belirlemek zordur.

Yöntem : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Ocak 1999 ile Aralık 1999 tarihleri arasında nodüler kolloidal guatr tanısıyla ameliyat edilen 81 hasta çalışmaya alındı. Olası bırakılacak 5 gr ve 10 gr'lık doku için hazırlanan doku parçalarının boyutları ölçüldü.

Çıkarımlar: Olası geride bırakılacak 5 gr'lık tiroid dokusunun boyutları 2.5x1.5x1 cm, 10 gr'lık dokunun boyutları 3.5 x 2.5 x l cm olarak saptandı,

Sonuç: Ameliyatlarda geride 5 gr civarında doku bırakılması planlanıyorsa olası doku boyutları 2.5xl.5xl cm civarında, 10 gr civarında doku bırakılması planlanıyorsa olası doku boyutları 3.5x2.5x l cm civarında tutulmaya çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: REZİDÜ TİROİD DOKUSU, TİROİDEKTOMİ