Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

METİN ERTEM, NİHAT YAVUZ, TAYFUN KARAHASANOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Laparoskopik inguinal herni onarımı laparoskopik kolesistektomiden sonra en çok uygulanan ikinci laparoskopik girişimdir. Bu çalışmada gittikçe artan oranda uygulama alanı bulan laparoskopik onarım tekniğimiz ve sonuçlarımız sunulmuştur.

Yöntem: 1993-1999 tarihleri arasında aynı ekip tarafından 318 hastada genel anestezi altında 350laparoskopik inguinal fıtık onarımı gerçekleştirilmiştir, ilk 50 olguda TAPP tekniği onarım yapılmış diğer olgular TEP tekniği ile onarılmıştır. Tüm olgularda keyhole hazırlanan mesh, spermatik kordon dönüldükten sonra tespit edilmiştir.

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi 43dak'dır. Ortalama takip süresi 38ay,komplikasyon oranı %7,2 olup,en çok seroma görülmüştür. Nüks oranı ise %0.6 olarak bulunmuştur, iki olguda görülen nüks teknik yetersizlikten kaynaklanmıştır.

Sonuç: Laparoskopik inguinal herni onarımı, ülkemiz için yüksek maliyetine rağmen, laparoskopik cerrahinin tüm üstünlüklerini göstermesi ve özellikle aktif yaşama erken dönüşün söz konusu olması ve bildirilen ideal sonuçları ile fıtık onarım teknikleri arasında yerini almıştır.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİ, EKSTRAPERİTONEAL, İNGUİNAL FITIK ONARIMI