ABDULKADİR BEDİRLİ, ERDOĞAN SÖZÜER, ORHAN KARA, ZEKİ YILMAZ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Primer ince barsak tümörlü hastaların klinik kayıtları, tümör özellikleri ve tedavi yöntemlerini incelemek.

Durum Değerlendirmesi: ince barsak tümörleri oldukça nadir görülür. Tanı zorluğu sıklıkla definitif tedavinin gecikmesine neden olur.

Yöntem: Ocak 1980-Ocak 1999 arasında 27 primer ince barsak tümörlü hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Çıkarımlar: Benign tümörlerin en sık karşılaşılan semptomu karın ağrısı, bulantı-kusma idi. Malign tümörlü hastaların hemen tümünde karın ağrısı ve kilo kaybı tespit edildi, En sık karşılaşılan benign ve Malign tümörler sırasıyla %62 leiomyom ve %42 adenokarsinom idi. Benign tümörlü 7 hastaya rezeksiyon yapılırken, malign tümörlü 7 hastaya geniş rezeksiyon, 5 hastaya pankreatikoduodenektomi uygulandı. 5 yıllık sağkalım oranlan adenokarsinomlar ve karsinoid tümörler için sırasıyla %20 ve %0 idi.

Sonuç: Primer ince barsak tümörlerinde semptomların nonspesifik oluşu nedeniyle ameliyat öncesi tanı zorluğu vardır, Küratif rezeksiyon bu hastalarda yaşam süresinin arttırmaktadır, Radyolojik olarak normal olsa dahi semptom veren hastalarda eksploratis laparotomiden kaçınmamak gerekir.

Anahtar Kelimeler: İNCE BARSAK TÜMÖRLERİ, CERRAHİ TEDAVİ