Osman Yüksel, Nusret Akyürek, Hasan Bostancı, Tolga Şahin, Cem Azılı, Altan Aydın

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, ANKARA

Özet

Amaç: Okült kisto-biliyer ilişki; karaciğer kist hidatiğinde sık karşılaşılan, genellikle postoperatif dönemde ortaya çıkan ve birtakım komplikasyonlara neden olan bir problemdir. Bu çalışmada peroperatif dönemde okült kisto-biliyer ilişkinin tespit edilmesinde metilen mavisi enjeksiyonunun etkinliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Hastalar ve Yöntem: Karaciğer kist hidatiği tanısı konulan ve konservatif cerrahi tedavi uygulanan 35 hasta çalışmaya alındı. Kist kavitesinde safra boyalı kist sıvısı olan ve belirgin kisto-biliyer ilişki bulunan hastalar tespit edildi. Geriye kalan hastalarda kist sıvısı safra boyalı olsun veya olmasın, okült kisto-biliyer ilişkinin teşhisi için ana safra kanalı klemplendi ve safra yollarına metilen mavisi enjeksiyonu yapıldı.

Bulgular: Kist sıvısı safra boyalı olan 8 hastanın 5'inde (%63) belirgin kisto-biliyer ilişki tespit edildi. 3 hastada (%37) ise kist kavitesinde ısrarlı aramalara rağmen bulunamayan okült kisto-biliyer ilişki, metilen mavisi enjeksiyonu ile ortaya konuldu. Geriye kalan 27 hastanın 6'sında (%22) okült kisto-biliyer ilişki; kist sıvısının safra boyalı olmaması veya kisto-biliyer ilişkiyi düşündürecek herhangi bir bulgu olmamasına rağmen, uygulanan metilen mavisi enjeksiyonu ile gösterildi.

Sonuç: Konservatif cerrahi tedavi uygulanan karaciğer kist hidatiği hastalarında metilen mavisi enjeksiyonu, peroperatif dönemde okült kisto-biliyer ilişkinin ortaya konulmasında etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer kist hidatiği, okült kistobiliyer ilişki, metilen mavisi