MEHMET KURTOĞLU, MURAT AKSOY, RECEP CÜLOĞLU, CEMALETTİN ERTEKİN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Kliniğimizin 5 yıllık tecrübesini, damar yaralanmalarına yaklaşımımızı , literatür bilgileri ile değerlendirmek.

Durum Değerlendirmesi: Sivil hayatta damar yaralanmalarının %59-65'inden penetran,%35-4Tdenkunt yaralanmalar sorumludur. Bu yaralanmalar sonucunda gereken amputasyon oranları ise % l .5-25 arasındadır. Oranı etkileyen faktörler ise tanının konma süresi, uygulanan teknik ve post-op bakımdır.

Yöntem: 1993-1997 tarihleri arasında Acil Cerrahi biriminde kabul edilen 190 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Çıkarımlar: 190 hastanın 163'ü (% 86) şifa ile taburcu olmuştur. 12 olgu (% 6) politravma ve hipovolemik şok nedeniyle eks olmuştur. 15 (% 8) olguda, 3'ü (% 1) primer olmak üzere amputasyon kaçınılmaz olmuştur. Amputasyonların tümü kunt travma grubundadır.

Sonuç: En riskli damar popliteal arter ve en riskli yaralanma kemik kırıklarının eşlik ettiği künt travmalardır. Kesin yaralanma işaretleri olan hastalarda direk eksplorasyon gerekir. Şüpheli durumlarda dubleks sonogram ve anjiografi tanıya yardımcıdır. Rekonstrüksiyon sonrası anjiografi morbiditeyi azaltır.

Anahtar Kelimeler: DAMAR YARALANMALARI, ANJİOGRAFİ, DUPLEKS, TRAVMA