MUHİTTİN ALKIŞ, ENVER OKAN HAMAMCI, NİLÜFER ERVERDİ, HASAN BESİM, ATİLA KORKMAZ

Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Merkezi, 6. Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Pnömoperituanın hemodinamiye etkilerini araştırarak, gazsız laparoskopi uygulanan olgulardaki hemodinamik değişikliklerle karşılaştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Laparoskopik girişimlerin en önemli yan etkisi, pnömoperituan ve buna bağlı intraabdominal basınç artışıdır. Artmış intraabdominal basıncın, hemodinamik parametrelere etkilerini ortadan kaldırmak için çeşitli alternatif yöntemler araştırılmaktadır.

Yöntem: Çalışma kapsamına alınan 31 olgudan, randomize olarak seçilen 20 olguda gazlı, 11 olguda ise gazsız laparoskopik kolesistektomi yapılmıştır. Her iki grupta ortalama arter basıncı, kalp hızı, diastol sonu indeksi, sistemik vasküler rezistans indeksi, kardiak indeks, ejeksiyon fraksiyonu ve atım indeksi,operasyonun çeşitli aşamalarında ölçülerek meydana gelen değişiklikler incelenmiş ve birbirleri ile karşılaştırılmalardır.

Çıkarımlar: Gazlı laparoskopik kolesistektomi yapılan grupta, ortalama arter basıncı, diastol sonu indeksi, sistemik vasküler rezistans indeksi, kardiak indeks, ejeksiyon fraksiyonu ve atım indeksi değerlerinde anlamlı değişiklikler meydana gelmiştir. Gazsız laparoskopik kolesistektomi yapılan grupta ise peroperatif dönemde diastol sonu indeksi, sistemik vasküler rezistans indeksi ve atım indeksinde minimal değişiklikler gözlenmiştir. Her iki grubun karşılaştırılmasında ise, sadece sistemik vasküler rezistans indeksi, diastol sonu indeksi ve kardiak indeks değerlerinde istatistiksel farklılık tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Laparoskopik kolesistektomi yapılan grupta meydana gelen hemodinamik değişikliklerin,gazsız laparoskopik kolesistektomi yapılan grupta gözlenmemesi, laparoskopik girişimlerdeki hemodinamik değişikliklerin en önemli nedeninin artmış intraabdominal basınç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İNTRAABDOMİNAL BASINÇ, HEMODİNAMİK PARAMETRELER, LAPAROSKOPİ