İBRAHİM ASTARCIOĞLU1, HÜSEYİN ASTARCIOĞLU1, MEHMET ALİ KOÇDOR1, PAUL CAUQUIL2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
2Paul Brousse Hospital Deparmant of Radiology, Villejuif, FRANSA

Özet

Amaç: Bu çalışmada sıçanlarda deneysel karaciğer nakli modelinde, hepatik pedikül düzeyinde direkt anastomoz ile gerçekleştirilen rearteriyelizasyon tekniğimizin sonuçları irdelenmiştir.

Durum Değerlendirmesi: Sıçanlarda yapılan deneysel karaciğer naklinde, daha az biliyer komplikasyon oranı ve uzun prezervasyon zamanlarından sonra sağkalımın daha yüksek olması nedeniyle rearteriyelizasyon gittikçe artan sıklıkla uygulanmaktadır.

Yöntem: Greftin çöliak arteri, alıcının arteria hepatika kommunisine arteria hepatika propria ve gastroduodenal arter bifurkasyon yerinde yapılan bir anjioplasti sonrasında anastomoz edildi. Anastomoz 11/0 polyamid monofil ile kontinü sütürlerle gerçekleştirildi.

Çıkarımlar: 36 greftin arteriyel anastomoz açıklığı transplantasyon sonrası 48 (n=3) ile 1 yıl sonrasında direkt mikroskopik bakı (n=27) veya hepatik anjiografi ile (n=9) konfirme edildi. Posttransplant 6. ayda yapılan anjiografide tespit edilen arter trombozu dışında tromboz tespit edilmedi. Arteriyel rekonstrüksiyonun tüm prosedürü ortalama 20-25 dakika kadar uzattığı hesaplandı.

Sonuç: Bu tekniğin sınırlı diseksiyon gerektiren, iyi bir uzun dönem açıklık sağlayan, klinik karaciğer nakline oldukça benzeyen, hızlı bir teknik olduğu görüşüne varıldı.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER TRANSPLANTASYONU, REARTERİYELİZASYON, SIÇAN