ÖMER ŞAKRAK, ABDULLAH SAĞLAM, ABDULKADİR BEDİRLİ, NUSRET AKYÜREK, YÜCEL ARITAŞ, MEHMET N OĞAN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Geniş karaciğer yaralanmalarında perihepatik packing'in terapötik değerini ve prognoz üzerine etkisini araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Ciddi karaciğer yaralanmalarında kontrol edilemeyen kanama yüksek morbidite ve mortalite taşır. Perihepatik packing tamponad karaciğer yaralanması sonucu masif olarak kanayan hastalarda hayat kurtarıcı bir uygulama olabilir.

Yöntem: Haziran 1992-Mayıs 1997 arasında geniş karaciğer yaralanması nedeniyle ameliyat edilen (14'ü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde, 4'ü Yozgat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde) ve perihepatik packing tamponad uygulanan toplam 18 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Çıkarımlar: Toplam 18 hastanın 15'i künt abdominal travma, 3'ü penetran karın travmasına maruz kalmıştı. Yaralanmanın genişliği 13 hastada Grade IV, 5 hastada Grade V olarak belirlendi. 11 hastada packing kanamanın kontrolünde tek başına başarılı oldu ve depacking işlemi ortalama 48 saat sonra yapıldı. Buna karşın 7 hastada ise packing sonrası kanama kontrolü tam olarak sağlanamadı ve definitif girişimler gerekti. Bir hastada sağ lobektomi, bir hastada sol trisegmentektomi ve bir hastada nonanatomik karaciğer rezeksiyon yapılırken 4 hastada depacking sonrası matres sütürler konuldu. Toplam 4 hasta sistemik komplikasyonlar sonrası kaybedildi.

Sonuç: Perihepatik packing tamponad geniş karaciğer yaralanmasından ileri gelen şiddetli kanamanın kontrolünde emin, güvenli ve etkili bir yöntemdir. İyi seçilmiş hastalarda hipovolemik şokun düzeltilmesi ve diffüz koagülopatinin önlenmesi için zaman kazandıran bir cerrahi uygulama olarak benimsenebilir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER TRAVMASI, PERİHEPATİK PACKİNG TAMPONAD, İNTRAABDOMİNAL KANAMA