MEHMET ÇAĞLIKÜLEKÇİ, SEZAİ YILMAZ, GÜREL NEŞŞAR, VEDAT KIRIMLIOĞLU, MUSA AKOĞLU, CÜNEYT KAYAALP

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Ocak 1992- Ocak 1997 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinde takiplerinde lokal nüks rektum kanseri saptanan 19 olgu çalışma kapsamına alındı. Nükse yol açan faktörler, tanı ve tedavi yaklaşımları incelendi.

Durum Değerlendirmesi: Rektum kanserinde küratif cerrahi sonrası lokal nüks gelişme riski %3 ile %45 arasında değişmektedir. Tümörün histolojisi, evresi, lokalizasyonu, invazyon durumu, moleküler yapısı nükste rol oynayan prognostik faktörlerdir.

Yöntem: Klinik retrospektif olarak dosya arşivlerinden ve poliklinik takiplerinden.

Çıkarımlar: 19 olgunun 13'üne ilk operasyonda aşağı anterior rezeksiyon, 6'sına abdominoperineal rezeksiyon yapıldığı saptandı. 2 olguya 4 ünite kan verildiği belirlendi. 19 olguda ilk operasyondan sonra nüks ortaya çıkması için geçen süre ortalama 17 ay olarak bulundu. 9 olguda CEA düzeyi 500 ng/ml'in üzerinde bulundu.

Sonuç: Lokal nüks rektum kanserinde prognoz kötüdür. Ortalama survi 6-8 aydır. Takip ve erken tanı önemli olmaktadır. Nükse yol açabilecek faktörler tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: REKTUM KANSERİ, LOKAL NÜKS