YÜKSEL ARIKAN1, SELMA YEGANE TOSUN2, FERDA M ŞENEL3

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, BOLU
2Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, MANİSA
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, bolu

Özet

Amaç: Kan vücut sıvılarıyla bulaşan Hepatit B Virüs (HBV), Hepatit C Virüs (HCV) ve Human Immundeficiency Virüs (HIV) gibi enfeksiyon hastalıklarına ait güncel bilgileri irdelemek.

Durum Değerlendirmesi: Başta cerrahlar olmak üzere tüm sağlık personelinin HBV, HCV ve HIV enfeksiyonlarına yakalanma riski toplumun diğer fertlerine göre daha yüksektir. Bu enfeksiyonları tespit etmek amacıyla istenen serolojik testlerden değişik nedenlerle yalancı pozitif veya yalancı negatif sonuçlar alınabilmesi nedeniyle her zaman hastanın gerçek durumunu yansıtmayabilir.

Yöntem: HBV, HCV ve HIV enfeksiyonlarına ait güncel bilgiler incelenirse bunlara ait ameliyat öncesi serolojik testlerin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Çıkarımlar: Cerrahi işlemler sırasında virüslerin vücuda en önemli giriş yeri ellerdir. Acil cerrahi girişimler, yüksek kan kaybı, uzun süreli cerrahi işlemler, dikiş sırasında dokuyu elle tutmak önemli risk faktörleridir.

Sonuçlar: Ameliyat öncesi serolojik testlerinin sonucu ne olursa olsun, günümüzde en önemli korunma yolu, HBV için aşılama, HCV ve HIV enfeksiyonu için üniversal korunma önlemlerinin alınmasıdır.

Anahtar Kelimeler: SEROLOJİK TESTLER, HBV, HCV, HIV, AMELİYAT ÖNCESİ ÖNLEMLER