ALİ MENTEŞ, YILDIRAY YÜZER, AHMET ÇÖKER, SİNAN ERSİN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, HPB Cerrahi birimi, İZMİR

Özet

Amaç: Karaciğer hidatik kisti bulunan altı hastada, kist içeriği boşaltıldıktan sonra kalan kavite safra kanal sistemi ile ilişki bulunup bulunmadığı açısından intraoperatif endoskopi ile değerlendirilmiştir.

Durum Değerlendirmesi: Güç anatomik yerleşimlerdeki kistlerin duvarlarının görsel değerlendirmelerinin tam olabilmesi morbidite potansiyeli taşıyan, ancak kistobilier ilişki bulunmadığı takdirde gereksizliği anlaşılan geniş cerrahi disseksiyon gerektirir. İntraoperatif koledokoskopik yaklaşım, bu tür hastalarda gereksiz geniş disseksiyonu engelleyebilir.

Yöntem: Güç anatomik yerleşimli altı hastada yöntemin uygulanabilirliği denenmiştir.

Çıkarımlar: Üç hastada kistobilier ilişki ortaya konulmuş ve geniş disseksiyonun sadece bu hastalarda, ilişkinin kapatılmasını sağlayabilecek ölçüde yapılması sağlanmıştır.

Sonuç: İntraoperatif koledokoskopi, güç anatomik yerleşimli karaciğer hidatik kistlerinde, kist ile safra ağacı ilişkisini belirlemede yararlı gözükmüştür.

Anahtar Kelimeler: EKİNOKOKKOZİS, KARACİĞER, KİST HİDATİK, TIKANMA SARILIĞI, TANI, ENDOSKOPİK TANI