GÜRSEL SOYBİR1, MUHAMMED AKAN1, AYSENUR AKYILDIZ İĞDEM2, ALİ ÖZŞEKER1, FEZA EKİZ1, YALÇIN AKER3

1S.B. Taksim Hastanesi, 1. Cerrahi Servisi, İSTANBUL
2S.B. Taksim Hastanesi, Patoloji Servisi, İSTANBUL
3Celal Bayar Üniversitesi, Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA

Özet

Amaç: Bu çalışmada deneysel kolon karsinogenezi üzerine disulfiramın (DSF) kemoprevantif etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Durum Değerlendirmesi: Kolon kanserinde kemoprevansiyon, giderek önemli bir tedavi alternatif olmaktadır. Deneysel alanda bir çok ajan kemoprevantif özelliği nedeniyle araştırılmaktadır.

Yöntem: 30-35 gr ağırlığında 65 adet erkek CD-1 faresi üç gruba ayrılarak çalışılmıştır. Kolon kanser indüksiyonu dimetilhidrazin (DMH) ile 13. haftaya kadar süren günlük sübkütan enjeksiyonlarla yapılmıştır. DSF 25 mg/Kg/gün dozunda içme suyu ile ve DMH enjeksiyonlarından beş gün evvel verilmeye başlamış ve buna 31 hafta boyunca devam edilmiştir. 31. öldürülen farelerde, kolon ve diğer batın içi organlarda histopatolojik tetkik ile tümör varlığı araştırılmıştır.

Çıkarımlar: DSF verilen grupta, kolonda gelişen tümörlerin insidansı, multiplisitesi ve çaplarının kemoprevansiyon yapılmayan gruba göre, anlamlı derecede daha düşük olduğu tesbit edilmiştir.

Sonuçlar: Oral verilen DSF'ın deneysel kolon kanserinde, komplet karsinogenez üzerine inhibitör etki gösterdiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KOLON KARSİNOGENEZİ, FARE, DİSULFİRAM