VEDAT KIRIMLIOĞLU1, MEHMET ÇAĞLIKÜLEKÇİ1, MUSA AKOĞLU1, GÜLDEN AYDOĞ2, SEZAİ YILMAZ1, CÜNEYT KAYAALP1

1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, ANKARA

Özet

Amaç: Pankreas kanserli olgularda periton sitolojinin yeri ve önemini araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Periton yıkaması ile yapılan sitopatolojik çalışmalar over, serviks, endometrium ve mide kanserlerinin tanısında kullanılmasına karşın pankreas kanserleri ile ilgili sitolojik çalışmalar son derece azdır.

Yöntem: TYİH GEC kliniğinde pankreas kanseri nedeni ile tedavi edilen 20 olgu çalışma kapsamına alındı. 50 cc'lik enjektör ile 100-150 cc serum fizyolojik subhepatik bölge ve pankreas lojuna verilerek iki kez irrigasyon yapıldı. Alınan sıvı sitopatolojik olarak incelendi. Sonuçlar Class 1 ile Class V arasında değerlendirildi.

Çıkarımlar: 3 olguda Class V, 1 olguda ise Class IV pozitif sitolojik sonuç eide edildi. Pozitif grupta ortalama tümör çapı 6 cm iken negatif grupta ortalama 4cm olarak bulundu. Pozitif gruptaki 4 olgunun 2'sinde peritoneal metastaz mevcut idi.

Sonuçlar: Pankreas kanserlerinde pozitif sitoloji anrezektabilite, peritoneal metastaz ve ilerlemiş hastalık ile birliktedir.

Anahtar Kelimeler: PANKREAS KANSERİ, PERİTON SİTOLOJİSİ