Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ÖMER FARUK AKINCI1, ALİ UZUNKÖY1, İBRAHİM HALİL TAÇYILDIZ2, MİKDAT BOZER1, ŞÜKRÜ AYDIN DÜZGÜN1, ALİ COŞKUN1

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ŞANLIURFA
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, DİYARBAKIR

Özet

Amaç: Bu çalışma, mesane içi basıncıyla karın içi basıncı arasında bir ilişki olup olmadığını gözlemek amacıyla planlandı.

Değerlendirme: Abdominal basıncın bilinmesi, özellikle abdominal kompartman sendromlu hastalarda önemlidir. Abdominal kompartman sendromu, ameliyat sonrası karın içi kanamalar, ciddi karın travmaları, peritonit ve laparoskopik girişimler sırasında karına karbondioksit verilmesi gibi nedenlerle oluşur. Bu sendrom, yaygın abdominal distansiyon, merkezi venöz basınç artışı, idrar çıkışının azalması ve gerekli ventilasyon basıncında artış ile karakterizedir.

Yöntem: Abdominal basınç direkt ya da indirekt metodlarla ölçülebilir. Endirekt metodlardan biri de mesane içi basınç ölçümüdür. Biz bu çalışmamızda, çeşitli nedenlerle laparoskopik abdominal girişim uygulanan 20 hastada, mesane basınçlarını ölçerek karın içi basınç değerleri ile karşılaştırdık. Abdominal basınç otomatik insüflatör ile mesane basıncı ise su manometresine bağlanan foley kateter yoluyla ölçüldü. Basınç değerleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde SPSS programındaki "bivariate correlations"bağıntı analiz yöntemi kullanıldı.

Çıkarımlar: Basınç değerleri karşılaştırıldığında, iki grup değerleri arasında düşük basınçlarda nisbeten yüksek olan farkın, basınçlar yükseldikçe azaldığı ve değerlerin birbirine yaklaştığı gözlendi. Yapılan korelasyon analizinde, karın içi ve mesane içi basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı, güçlü bir ilişki olduğu görüldü (r=0.9744, p<0.001).

Sonuç: Mesane içi basınç ölçümü; basit, minimal invaziv ve güvenilir olması nedeniyle abdominal basıncın değerlendirilmesinde tercih edilen metod olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOMPARTMAN SENDROMU, ABDOMİNAL BASINÇ, MESANE BASINCI