Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ABDULLAH ÖZDEMİR, HASAN BESİM, OKAN HAMAMCI, NİLÜFER ERVERDİ, ATİLA KORKMAZ

Ankara Numune Hastanesi, 6. Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Ankara Numune Hastanesi, 6. Cerrahi Kliniği'nde 1994-1996 yılları arasında tanı, operabilitenin değerlendirilmesi ve evreleme amacı ile 6 intraabdominal tümör, 2 lenfoma, 3 karaciğerde kitle olgusunun yanısıra etiyolojinin aydınlatamadığı 7 akut ve 7 kronik karın ağrılı olguya diagnostik laparoskopi (DL) yapılmıştır.

Durum Değerlendirmesi: Son yıllara kadar genel cerrahi uygulamalarında kullanım alanı bulamayan DL, minimal invazif cerrahi girişimlerin taraftar toplaması, laparoskopik aletlerde hızlı teknolojik gelişim ve tecrübe birikimi ile tekrar gündeme gelmiştir.

Yöntem: Anamnez, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri kullanılmasına rağmen kesin tanısı konulamayan ya da operabilite tesbitinde ikilemde kalınan olgular çalışmaya dahil edilmiştir.

Çıkarımlar: Olgularda ortalama operasyon süresi 60 dakika olup 3 olguda (%12) açık cerrahiye dönülmüştür. Olgulara morbidite saptanmamış ancak bir olgu postoperatif dönemde eksitus olmuştur. DL 23 olguda amacına ulaşmış ve 11 olguya aynı anda terapötik yaklaşımda da bulunulmuştur.

Sonuç: Bu bulgularla intraabdominal tümörlerde operabilitenin değerlendirilmesi ve evreleme, etiyolojinin aydınlatamadığı akut ve kronik karın ağrısı olgularında ise tanının kesinleştirilmesinde diagnosfik laparoskopinin alternatif bir yaklaşım olabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİ, TANI