ŞEBNEM ÖRGÜÇ1, AHMET MEMİŞ2, UĞUR GÜRCAN1, SUAT MENZİLCİOĞLU1, HAKİ DOLUNAY1, HADİ ÖZER1

1MEDİM Radyolojik Tanı Merkezi, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

Özet

Amaç: Pankreatik tümörlerde vasküler tutuluşun helikal BT ve BT anjiografi ile derecelendirilmesi.

Durum Değerlendirilmesi: Pankreatik karsnomların değerlendirilmesinde, özellikle küçük tümörlerde konvansiyonel BT'nin doğruluğu yeterli değildir. Helikal BT ve BT anjiografi tümörün saptanmasında, komşuluk ilişkilerinin belirlenmesinde ve operabilitenin değerlendirilmesinde doğruluğu arttırabilir.

Yöntem: Pankreas patolojisi düşünülerek helikal BT ile incelenen 23 hastanın tümör saptanan 13'ünde aksial kesitler ve 3 boyutlu imajlardaki vasküler tutuluş derecesi karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: Aksial helikal kesitlerde operabilite için önemli tüm peripankreatik majör vasküler yapılar yeterli opasifikasyonda görüntülendi. 3 boyutlu modeller ve BT anjiografiler vasküler invazyon için değerlendirme süresini kısalttı, vasküler yapı ve tümör ilişkisini ve tümör yaygınlığının derecesini tarifte faydalı bulundu.

Sonuçlar: Pankreatik tümörlerde helikal BT anjiografi konvansiyonel anjiografik tekniklerin yerine geçebilir. Aksial helikal BT imajlara BT anjiogramların eklenmesi rezektabilite için evrelemenin doğruluğunu arttırır.

Anahtar Kelimeler: PANKREAS, HELİKAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, BT ANJİOGRAFİ