YAVUZ KAYA1, ADNAN ŞAHİN1, ORHAN YURTSEVER1, HALUK KİPER1, MUSTAFA ŞENGÜL2, MEHMET GÜCÜYENER3

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
3Eskişehir SSK Hastanesi, Patoloji Bölümü, ESKİŞEHİR

Özet

Bu deneysel çalışmada değişik sürelerle tıkanma sarılığı oluşturulan ratlarda bakteriyel translokasyon araştırıldı. Çalışma tamamen steril koşullarda yapıldı. Hayvanlar 7 gruba ayrıldı. Grup I'e (n:10) normal grup dendi. Grup II (n:10), IV (n:10) ve VI'ya (n:10) sadece laparotomi yapıldı. Grup III'te (n:12) 3 gün, grup V'te (n:12) 7 gün ve grup VII'de (n:12) 21 gün süreyle tıkanma sarılığı oluşturuldu. Bu sürelerin sonunda bakteriyel translokasyon, sistemik kanda ve mezenter lenf nodlarındaki üremeler tespit edilerek araştırıldı. Normal grup ve laparotomi gruplarında, sistemik dolaşımda bakteriyel translokasyon saptanamazken, mezenter lenf nodlarında %10 ve %11 oranlarında bakteriyel translokasyon saptandı. Buna karşılık; tıkanma sarılığı oluşturulan gruplarda sistemik dolaşımda ve mezenter lenf nodlarında, sırasıyla, grup III'te %17 ve %42, grup V'te %36 ve %56, grup VII'de ise %56 ve %73 oranlarında bakteriyel translokasyon saptandı. Tıkanma sarılığı oluşturulan hayvanların çekal bakteri popülasyonlarında özellikle gr(-) aerob bakterilerde olmak üzere 10 ile 200 kat arasında artış bulundu. İleum spesmenlerinin histopatolojik incelenmesinde submukozal ödem, iltihabı hücre infiltrasyonu ve epitel dökülmesi ile karekterize mukozal hasar tespit edildi. Elde edilen bütün sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Tıkanma süresinin artışına paralel olarak çekal bakteri popülasyonunda ileumdaki histopatolojik bulguların şiddetinde, sistemik dolaşıma ve mezenter lenf nodlarına olan bakteriyel translokasyon oranlarında artış saptandı.

Anahtar Kelimeler: BAKTERİYEL TRANSLOKASYON, TIKANMA