SADIK KILIÇTURGAY, EROL AKBULUT, CEYHUN İRGİL, YIIMAZ ÖZEN, HALİL BİLGEL

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA

Özet

Bu galışma deneysel peritoneal hidatidoz oluşumu üzerinde mebendazol ve albendazolün profilaktik etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada her iki cinsden 45 adet, 21-33 günlük beyaz fare kullanıldı. Denekler 15'erlik 3 gruba ayrıldı. Grup 1'e protoskoleks inokülasyonundan önce 4 gün boyunca 50-60 mgr/kg/gün mebendazol, grup 2'ye de 10-12.5 mgr/kg/gün albendazol peroral verildi. Grup 3 kontrol grubu olarak değerlendirildi ve bu gruptaki deneklere sadece normal su verildi. Deneklerin tümüne kist hidatiklitaze koyun karaciğerinden hazırlanan ve 0.1 cc'sinde yaklaşık 1000 adet protoskoleks bulunan süspansiyon intraperitoneal olarak uygulandı. İnokülasyon sonrası hiçbir ilaç verilmedi.

Fareler 8 hafta gözlendikten sonra, eter anestezisi ile sakrifiye edilip median laparotomi yapıldı. Abdominal kavite kist gelişimi açısından incelendi. Gruplar, hidatid kist gelişen hayvan sayısı, oluşan kist sayısı ve kist çapları açısından Mann-Whitney U, Fisher'in ki kare ve Student t testleri kullanılarak karşılaştırıldı. Sonuçta gruplar arasında her üç parametre içinde istatistiksel bir fark belirlenmedi (tüm karşılaştırmalarda p>0.05).

Bu bulgularla, mebendazol (50-60 mg/kg/gün) ve albendazolün (10-15 mg/kg/gün) inokülasyondan önce 4 gün süreyle verilmesinin sekonder hidatidozu önlenemeyeceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: HİDATİKKİST, MEBENDAZOL, ALBENDAZOL, PROFİLAKTİK KULLANIM