OKTAY TEKESİN, NADİR YÖNETÇİ, SERHAT BOR, HANEFİ ÇAVUŞOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, Bornova/İZMİR

Özet

Bu çalışmada laparoskopik kolesistektomi sonrası gelişen komplikasyonlarda Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP)'nin yeri gözden geçirilmiştir. Yaklaşık iki yıllık süre içerisinde laparoskopik kolesistektomi sonrası komplikasyonların değerlendirilmesi için tetkik edilen dokuz hasta incelenmiştir. Bir olguda koledok kanalı bağlanmıştı. Üç hastada iatrojenik safra yolları kaçağı vardı ve bunlar endoskopik sfinkterotomi (ES) ile başarıyla tedavi edildiler. İki hastada koledok taşı saptanarak yine ES ile safra yolları temizlendi. Hastalardan birisinde Vater ampullasının endoskopik görünümü yakınlarda düşürülmüş koledok taşını düşündürdü. İki hastada laparoskopik kolesistektomi sonrası fark edilmeyen patolojiler vardı (birinde pankreas kanseri ve birinde jukstapapiller divertikül). ERCP'nin laparoskopik kolesistektomi sonrası gelişen komplikasyonların tanısında değerli bir yöntem olduğu ve bazı komplikasyonların da endoskopik olarak tedavi edilebileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ, KOMPLİKASYONLAR, ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİ, ERCP