MUSTAFA TİRELİ, SERDAR KAÇAR, ÜNSAL AYBEK

S.S.K. Tepecik Hastanesi, 3.Cerrahi Kliniği, İZMİR

Özet

Safra taşına bağlı akut pankreatitler ülkemizde görülen akut pankreatitlerin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada 657 kadın, 217 erkek, 86 hastada görülen 87 safra taşı pankreatitinin tedavi sonuçlan sunulmaktadır. Hastaların 75'inde (%86.2) hafif; 12'sinde (%13.8) ağır akut pankreatit atağı vardı. Safra kesesi taşı ilk ultrasonografi ile ancak 68(%83.9) olguda, tekrarlanan incelemelerle ise 72 olguda (%88.9) gösterilebilmiştir. Koledok taşı bulunan 9 hastanın ancak 3'ünde preoperatif ultrasonografik inceleme ile taşa özgü bulgu elde edilebilmiştir. İlk ultrasonografide 35 hastada pankreasta patolojik bir değişiklik görülmüş; 24 olguda pankreas izlenememiş; 28 olguda da normal görüntü elde edilmiştir.

86 hastanın 73'ünde konservatif+cerrahi (70 elektif, 3 acil koşullarda) tedavi, 13'ünde yalnızca konservatif tedavi (1 erken ölüm, 6 ameliyatı red, 3 ağır kalp hastalığı engeli, 3 endoskopik sfinkterotomi) uygulanmıştır.

Bu seride 86 hastadan 6'sı (%7) kaybedilmiştir. Ölüm oranı hafif pankreatitlilerde % 1.3; ağır akut pankreatitlilerde %41.7 olarak bulunmuştur. Hafif akut pankreatitliler önce konservatif sonra nüksü önlemeye yönelik biliyer cerrahi uygulanarak düşük mortalite ve morbidite oranıyla tedavi edilebilirler. Ağır akut pankreatitlilerde gelişen enfekte pankreatik nekroz ve bundan kaynaklanan multipl sistem organ yetmezliği, tedaviyi güçleştiren ve mortaliteyi arttıran asıl nedendir.

Anahtar Kelimeler: SAFRA TAŞI PANKREATİTİ, TEDAVİ