MURAT KAPKAÇ, MEHMET PEKDEMİR, SİNAN ERSİN, MAHİR AKYILDIZ, RASİH YILMAZ, ORHAN ÖZBAL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR

Özet

Bu çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Cerrahi Bilim Dalı Laboratuarında 16 dişi tavşan üzerinde yapıldı. Bu amaçla tavşan meme parankimlerine kan enjekte edilerek (1.grup) ve künt travma uygulanarak (2.grup) hem histopatolojik değişiklikler, hem de kanda CA 15-3, CEA, ferritin gibi tümör markerleri RIA yöntemi ile değerlendirildi. Bu çalışmada travma, ve tavşanın kendi kanının, meme parankimi üzerine olan etkileri araştırıldı. Çalışmada kan injekte edilen ve travma oluşturulan tavşan memelerinde histopatolojik değişiklikler meydana geldi. Özellikle kan injekte edilen grupta anlamlı duktal epitel hiperplazisi gözlendi. Bu değişikliklerin direkt olarak travmaya bağlı olmayıp, özellikle kan ürünlerinin etkilerine bağlı olabileceğini düşünmekteyiz. Tümör markerlerinin (CA 15-3, CEA, Ferritin) her iki gruptaki tavşanlarda preoperatif ve postoperatif (3. ve 6. ay) dönemler arasında herhangi bir istatistiksel farklılık göstermediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, MEME