ADİL TANIK, E BİROL BOSTANCI, İ TANER KALE, MÜKERREM ÇETE, A VECİHİ KUTSAL, M AYHAN KUZU

Ankara Numune Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Akut inkarserasyon gösteren kasık fıtıklarındaki yaklaşımlar çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı acil servise başvuran akut inkarserasyonlu kasık fıtıklarının cerrahi tedavisinde anterior ve preperitoneal yaklaşımları karşılaştırmaktır. Eylül 1993 Mayıs 1995 tarihleri arasında Ankara Numune Hastanesi Acil Cerrahi Kliniği'nde ameliyat edilen 92 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 64 hastaya (Grup 1) anterior yaklaşım, 28 hastaya (Grup 2) preperitoneal yaklaşım ile fıtık onarımı yapılmıştır.

Grup 1'de 4 olguda ince barsak perforasyonu, 3 olguda fıtık içeriğinin yeterli değerlendirilememesi ve bir olguda mesane yaralanmasını onarmak amacıyla ek kesi gerekirken Grup 2'de ek kesiye gereksinim olmamıştır. Grup 1'de intraoperatif majör komplikasyon 9 hastada gözlenirken Grup 2'de komplikasyon gözlenmemiştir.

Preperitoneal yaklaşım fıtık kesesini ve karın içini daha iyi gözleme imkanı sağlamakta, ek kesi gereksinimi azaltmaktadır. Bu nedenle akut inkarsere kasık fıtıklarının tedavisinde iyi bir yaklaşım yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: KASIK FITIKLARI, İNKARSERASYON, PREPERİTONEAL HERNİ ONARIMI