KAYIHAN GÜNAY, KORHAN TAVİLOĞLU, CEMALETTİN ERTEKİN, ERGUN ESKİOĞLU, ÖMER ARDAMAN, SEVDA KIZILIRMAK

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hekimlikte Acil Vakalar Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Ocak 1991 - Aralık 1995 yılları arasında batın kontaminasyon/enfeksiyonlu 57 hastada yapılan bu çalışmada polipropilen mesh kullanılarak bir yandan İntraabdominal organlar batın içinde tutulup, korunmaya çalışırken öte yandan intraabdominal basınç düşürülmüştür. 2'sinde enterokutane fistülde gelişen 5(%8.7) hastada mesh reddedildiği için total olarak, 6'sında ise parsiyel olarak çıkarılmıştır. Hastalarımızın 18'imesh uygulamasına bağlı olamayan çeşitli nedenlerle kaybedilmiştir. Bu çalışma kontamine/enfekte batınların polipropilen mesh kullanımına kesin bir kontrendikasyon oluşturmadıklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: PROLEN GREFT, ENFEKTE/KONTAMİNE BATIN, ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU