MUSTAFA TURAN1, CİHAN YILDIRIR1, ŞEHSUVAR GÖKGÖZ1, MEHMET CAN1, M ZAHİR BAKICI2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, SİVAS

Özet

Bu çalışmada uzamış Pringle manevrası sonrası karaciğer fonksiyonlarının dışardan Triiodotironin verilmesi ile resusite etmeyi amaçladık.

Köpeklerde Pringle manevrası 50 dk uygulandı. T3 grubunda (n=6), klemplenmenin sonlandırılması sonrası 1.2 µ (g/kg/st hızı ile T3 IV olarak 3 saat süreyle verildi. Kontrol grubunda (n=6) aynı miktarda %0.9 SF IV olarak verildi. Tüm deneklerin klemplemeden önceki ve sonraki 0., 1., 2. ve 3. saatlerdeki T3 ALT ve AST düzeyleri çalışıldı. Denekler postop 8. güne dek izlendi.

Kontrol grubundaki tüm köpekler Pringle manevrasından 1 saat sonra şoka girdiler ve 24 saat içerisinde öldüler. T3 grubundakilerin hepsi şoktan kurtuldular ve operasyon sonrası 8 günden fazla yaşadılar.

Kontrol grubunda klemplenmenin sonlandırılması sonrası ALT ve AST düzeyleri çok yükseldi. T3 grubunda ise klemplenmenin sonlandırılması sonrası ALT ve AST düzeyleri yükseldi ancak yükselme hızı hem kontrol grubundaki 2. ve 3. saatlerde giderek azaldı.

Gerçek mekanizması bilinmemekle birlikte Pringle manevrası ile yapılan uzamış karaciğer iskemisi sonrası karaciğerin resusitasyonunda T3 uygulanmasının olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TRİİODOTİRONİN (T3), PRİNGLE MANEVRASI