EDİP AKPINAR, RENE ADAM, MARC JOHANN, FRANCİS KUNSTLINGER, HENRİ BISMUTH

Hepato-Biliyer Cerrahi Merkezi, Paul Brousse Hastanesi ve Güney Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi, Villejuif, FRANSA

Özet

Karaciğerin kolorektal kökenli metastazlarında, tek küratif tedavi yöntemi rezeksiyondur. Ancak bu hastaların yalnızca %10-12'sinde rezeksiyon uygulanabilir. Merkezimizde, karaciğerinde rezektabl olmayan kolorektal kökenli metastazı olan 25 hastaya kriyo-cerrahi uygulandı. Komplikasyon kaydedilmedi. Lokal nüks oranı %44 idi. Kümülatif yaşam 12. ayda %77 ve 24. ayda %52 idi. Tedavi edilen tümörün çapı (p=0.06) ve ameliyat sonrasında vücutta bırakılan -sonradan çıkarılsa bile sonucu değiştirmeyen- tedavi edilmemiş tümör kitlesi varlığı (p=0.03) yaşam oranları ile ilişki gösteriyordu.

Kriyo-cerrahi, rezektabl olmayan karaciğer tümörlerinin tedavisi için emin ve kolay olup rezektabilite sınırlarını genişletmekte ise de, yüksek lokal nüks oranı bazı teknik değişikliklerin yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KRİYO-CERRAHİ, KARACİĞER METASTAZI, KOLOREKTAL KANSER