HALİL ÖZGÜÇ1, EKREM KAYA1, CEYHUN İRGİL1, HAKAN DUMAN2, ERCAN IŞIK2, RIFAT TOKYAY2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım ABD, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, BURSA

Özet

Uludağ Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran 242 ağır travmalı olgu mortaliteyle ilişkili faktörlerin saptanabilmesi amacıyla değerlendirildi. Yaş, sistolik kan basıncı, hastane öncesi zaman, acil serviste geçen süre, başka bir hastaneden sevk edilme, yaralanmanın anatomik lokalizasyonu, Yaralanma Şiddet Puanı (YŞP), Düzeltilmiş Travma Puanı (DTP) ve Glasgow Koma Ölçeği (GKÖ) mortalitede etkili faktörlerin saptanabilmesi için kullanıldı. İstatistiksel değerlendirme chi-kare stratified analiz ve Mantel-Haenszel ağırlıklı odds oranı kullanılarak yapıldı. Şokun varlığı, santral sinir sistemi yaralanması, YŞP>25, DTP<4 ve GKÖ<6 olması mortaliteyte ilişkili olarak bulundu. Bu çalışmanın sonucunda hastanemizde travmalı olguların resusitasyonun mortaliteyle ilişkili olarak saptanan bu faktörler gözönüne alınarak yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: MAJÖR TRAVMA, TRAVMA MERKEZLERİ, TRAVMA RESUSİTASYONU, TRAVMA SKORLARI