M KEMAL KASAR, YILDIRIM GÜLHAN, AYHAN ÇEVİK, MEHMET YILDIRIM, TAYFUN YÜCEL, MUSTAFA GÜLMEN

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Bu çalışmada Mart 1992 Mart 1995 tarihlerinde gastrointestinal sistem açılarak elektif ve akut batın nedeni ile ameliyat edilen 400 hasta, prospektif ve kontrol gruplu olarak değerlendirildi. Grup 1'deki 200 hastanın nazogastrik tüpü (NGT) ameliyat sonrası çekildi. Grup 2'deki 200 hastanın NGT'ü üç gün süre ile tutuldu. Hastaların barsak seslerinin başlaması, gaz çıkışı süresi arasında anlamlı fark tespit edilemedi. Oral gıdaya başlama, mobilizasyon, boğaz ağrısı, rahatsızlık hissi açısından iki grup arasında anlamlı fark vardı. NGT drenajın günlük miktarı dekompresyon için anlamlı değildi. Minör komplikasyonlarda gruplar arasında fark görülmedi. Tüpün disfaji, odinofaji, reflü-pyrozis, respiratuvar komplikasyonları anlamlı derecede artırdığı tespit edildi.

Sonuç olarak abdominal ameliyatlardan sonra NGT rutin bir işlem olarak görülmeyip, ancak belirli endikasyonlarda kullanılması gerektiği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: NAZOGASTRİK TÜP, ABDOMİNAL CERRAHİ