MUSTAFA TURAN1, ŞEHSUVAR GÖKGÖZ1, CİHAN YILDIRIR1, BAHATTİN DALKILIÇ1, NAZİF ELALDI2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS

Özet

Serum CRP akut faz döneminde en belirgin artış gösteren akut faz reaktanıdır. Ameliyat sonrası (AS) 6 saat içinde yükselen CRP düzeyi ameliyat sonrası 3. günden itibaren ameliyat öncesi değerine düşmeye bağlar. İnflamasyon içeren cerrahi komplikasyonlu hastalarda bu düşme gözlenmez ve CRP düzeyi yüksek kalır. Bu çalışmada hastanın enfeksiyonlara karşı yanıtını takip ederek ameliyat sonrası septik komplikasyonları tespit etmeyi amaçladık. Çalışmamızda, cerrahi mudahele yapılan 86 hastada septik komplikasyonları klinik olarak ortaya çıkmadan tespit etmek amacıyla ameliyat öncesi (AO) 1. günden ameliyat sonrası 12. güne dek günlük CRP takipleri yaptık. Hastaların 32'inde CRP düzeyi ameliyat sonrası yüksekliğini korudu veya hafif bir düşmenin ardından tekrar yükseldi, bu hastaların 24'ünde septik komplikasyon gelişti. 9 hastada septik komplikasyon mevcuttu, ancak CRP yükselmesi tespit edilmedi ve kültürlerinde bakteriyel bir nedene rastlanılmadı, komplikasyonlarda viral etiyoloji ön plandaydı. Tüm sonuçlar analiz edildiğinde CRP monitorizasyonunun %71 duyarlılık, %84 özgüllük, %75 pozitif tahmin değeri, %87 negatif tahmin değeri ve %79 güvenilirlik oranına sahip olduğu belirlendi. Bu bilgiler ışığında günlük CRP takiplerinin hastalardaki ameliyat sonrası inflamatuar komplikasyonların daha erken teşhis edilmelerine yardımcı olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: CRP, SEPSİS, TRAVMA