Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HALUK TOKMAK1, HASAN B TİBET1, MÜJDAT BALKANLI2, KÖKSAL ÖNER2, RACİ AYDIN1

1Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Operasyona bağlı karın içi yapışıklıkların önlenmesinde vitamin E ile %32 dekstran 70 ve aprotinin gibi iki farklı ajan kombine olarak kullanıldığında etkilerinin sinerjistik olarak artıp atmayacağı araştırıldı. Sprague-Dewley cinsi toplam 58 rat, kontrol, %32 dekstran 70, aprotinin, vitamin E, vitamin E+%32 dekstran 70, vitamin E+aprotinin gruplarına ayrıldı. Tüm ratların çekumuna 3 adet serozal insizyon ve bir adet ipek sütür atıldı. Postoperatif 10. günde kontrol grubunda %80, %32 dekstran 70'de %70, aprotinin de %60, vitamin E'de %40, vitamin E+%32 dekstran 70 grubunda %25 oranında önemli karın içi yapışıklık saptandı. Vitamin E+aprotinin grubunda önemli bir yapışıklık saptanmazken, bu etkisi kontrol, %32 dekstran 70 ve aprotinin gruplarına göre anlamlı bulundu (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: ADHEZYON, %32 DEKSTRAN 70, APROTİNİN, VİTAMİN E