Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ERDOĞAN SÖZÜER, NUSRET AKYÜREK, OKTAY BANLI, YAŞAR YEŞILKAYA

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ

Özet

Non-travmatik splenektomi endikasyonlarını dalak abseleri, kistleri, hemolitik hastalıklar ve tanı koyma gayesi ile yapılan splenektomiler oluşturur. Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1983-1993 yılları arasında elektif şartlarda çeşitli endikasyonlarla yapılan splenektomi vakaları incelendi. 10 yılda 80 olguya elektif splenektomi yapıldı. Olguların 53 (%66)'ü kadın, 27 (%34)'si erkekti. Olguların yaş ortalaması 32.8 olup, 17-66 arasında değişmekteydi. Endikasyonlara bakıldığında en sık olarak hematolojik hastalıklar (54 hasta ve en sık neden), dalak kist hidatiği (10 hasta), dalak apsesi (8 hasta) ve tanı koyma (8 hasta) nedeniyle splenektomi yapıldığı görüldü. Altı hastada ameliyat sonrası komplikasyon gelişti. İki olgu (%2.5) erken ameliyat sonrası dönemde sepsis nedeniyle kaybedildi. Sonuç olarak tanı amacı ile yapılan splenektomiler azalmaktadır.