CEMALETTİN TOPUZLU

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çapa/İSTANBUL

Özet

Günümüzde cerrahi, meme kanserinin tedavisindeki vazgeçilmez yerini korumaya devam etmekte ve her geçen gün daha bilinçli, bilimsel bir kişilik kazanmaktadır.

1894 yılında Halsted ve Meyer'in geliştirdikleri radikal mastektomi 1960'lı yıllardan sonra artan bir hızla yerini modifiye radikal mastektomiye (MRM) terk etmeye başlamış olup, MRM günümüzde meme kanserinin cerrahi tedavisinde altın standardı haline gelmiş bulunmaktadır.

1970 yıllarında yapılmaya başlanan meme koruyucu cerrahi (MKC) sağladığı yüz güldürücü sonuçlar ile cerrahların güvenini kazanarak, günümüzde uygulama alanına kesin bir şekilde girmiş bulunmaktadır.

Bu yazıda MKC ve MRM ameliyatları için hasta seçimi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar özetlenerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: MASTEKTOMİ, MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ, MEME KORUYUCU CERRAHİ