PINAR SAİP, ERKAN TOPUZ

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İSTANBUL

Özet

Meme kanserinin tedavisinde primer kemoterapi (KT) giderek daha önemli bir yer almaktadır. Operasyonu mümkün olmayan tümörleri operasyona uygun duruma getirmek, cevabın direk olarak değerlendirilebilmesi ve meme koruyucu cerrahi imkanı sağlaması gibi çeşitli avantajları mevcuttur. Primer KT ile hastaların %70-90'ında klinik cevap elde edilebilmektedir. Enflamatuar meme kanserinde primer KT sayesinde sağkalım avantajı sağlanmıştır. Primer KT'ye cevabı belirleyen en önemli prognostik faktörler T evresi ve nodal statüdür. Sağkalımı belirleyen en önemli prognostik faktör ise residüel tümör miktarıdır. Lokal ileri meme kanserinde primer KT sayesinde tümör evresi düşürülerek meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. Enflamatuar olamayan meme kanserinde standart tedavilere nazaran primer KT'nin sağlayacağı hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım avantajlarını büyük randomize çalışmalar gösterecektir. Ayrıca primer KT'nin değerlendirilebilmesi için yeni prognostik faktörlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: MEME KANSERİ, PRİMER KEMOTRAPİ