HALUK DEMİRYÜREK, İBRAHİM BÜYÜKDERELİ, ALİ H ALPARSLAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi, Genel Cerrahi ABD, ADANA

Özet

Karaciğer travmalarının çoğunluğu basit cerrahi teknikler kullanılarak tedavi edilirken, hemodina-mik durumu stabil olan hastalarda bilgisayarlı tomografi takibi ile nonoperatif olarak da tedavi edilebilirler. Minör karaciğer yaralanmalarının hepsi basit sütür tekniği ile hepatorafi yapılarak tedavi edilebilirken, majör karaciğer yaralanmaları hepatorafi, hepatotomi-selektifvasküler ligasyon, rezeksiyonel debridman ve perihepatik tamponad gibi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Anatomiklober rezeksiyonlara daha az baş vurulmaktadır. Karaciğerin büyük parankimatöz kanamaları ameliyatta herhangi bir şekilde devamlı kanama kontrolü sağlanıncaya kadar Pringle manevrası (elle veya non-travmatik klemp ile), vena cava inferior klempajı, atriokaval şant, aort klempajı (göğüs veya karından) ile geçici olarak kanama kontrol altına alınabilir. Karaciğer yaralanmalarının mortalitesi %15-20 civarındadır ve en önemli nedeni kanamadır. Postoperatif geç dönemde oluşan önemli bir komplikasyon ise intraabdominal sepsistir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER TRAVMASI, CERRAHİ TEDAVİ