Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

SELÇUK MERCAN, RIDVAN SEVEN, ALP BOZBORA, AHMET DİNÇÇAĞ, SELÇUK ÖZARMAĞAN, DEMİR BUDAK

İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Hiatal herni ve gastro-özofageal reflüsü olan semptomatik özefajitli 4 hasta laparoskopik yöntemle tedavi amacıyla ameliyata alındı. Anti reflü girişim olarak Nissen fundoplikasyon uygulandı. Üç hastada laparoskopik olarak girişim tamamlandı. Bir hastada ameliyattan 3 hafta sonra disfaji ortaya çıktı. Bu komplikasyon laparoskopik olarak tedavi edildi. Nissen fundoplikasyonu ameliyatının ülkemiz şartlarında laparoskopik olarak uygulanabilir girişim olduğu ve hiatal herni ile birlikte gastro-özefageal reflüsü olan hastalarda alternatif bir cerrahi tedavi şekli olabileceği sonucuna varıldı.