Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

NACİ KOSTAKOĞLU, FİGEN ÖZGÜR, ABDULLAH KEÇİK, YÜCEL ERK, K GÜLER GÜRSU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Özet

Meme rekonstrüksiyonunda son 10 yılda genel eğilim otojen dokuların tercih edilmesi yönündedir. Bu bağlamda, transvers deri adalı rektus abdominis kas-deri (TRAM) flebi 10 yılı aşkın bir süredir güvenle kullanılmaktadır. 57 mastektomi sonrası, 1'i ise çocuklukta geçirilen enfeksiyona bağlı ağır asimetriyi gidermek üzere, toplam 6 olguda TRAM flep ile meme rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Mastektomi sonrası rekonstrüksiyon zamanı 15 ay-7 yıl arasında değişmiştir. 2 olguda sınırlı deri nekrozu, 1 olguda yağ nekrozu ve 1 olguda da karın duvarında herni oluşmuş ve fasya lata grefti ile onarılmıştır. Deri ve yağ nekrozu cerrahi girişim gerektirmemiş, sekonder iyileşmeye bırakılmışlardır. Olguların son kozmetik görüntüsü doyurucu bulunmuştur. Bu seride 6 olguda kullanılan TRAM flebin:

1) Yeterli kitleye sahip olması dolayısıyla protez gerektirmediği, 2) Dolaşımı yönünden güvenilir olduğu, 3) Karında yağ dokusu fazlalığı bulunan olgularda abdominoplastinin de ayı seansta yapılmasına olanak sağladığı gözönüne alınarak çok kullanışlı bir flep olduğu sonucuna varılmıştır.