Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

EROL EROĞLU, UĞUR BERBEROĞLU, DİLEK BÜLBÜL, GÜLGÜN KOÇAK, MEHMET ALTINOK

Ankara Onkoloji Hastanesi, ANKARA

Özet

1972-1988 yılları arasında malign melanoma tanısı ile tedavi edilen 615 olgu retrospektif olarak incelendi. Bunlardan evre (AJCC 1983) I-III olup geniş lokal eksizyon ve bölgesel lenf nodu disseksiyonu yapılan 113 olgu ele alındı. Ancak 80 olgunun izlenebildiği görüldü. Bu 80 olgudan, 43'ünün primer lezyonu histopatolojik açıdan yeniden incelenebildi. İstatistiksel inceleme simple ve multifaktöryal regresyon analizi ile yapıldı. Simple regresyon analizi sonucunda mitoz oranı, invazyon derinliği, bölgesel lenf nodu metastazının varlığı ve TNM'e göre evre prognozda etkili bulundu. Multifaktöryal regresyon analizi ile bölgesel lenf nodu metastazının varlığı ve TNM'e göre evrenin prognozda belirleyici etkenler olduğu saptandı.